W celu uzyskania pisma procesowego, pisma pozaprocesowego, wezwania, opinii czy też umowy bez konieczności osobistego spotkania, Kancelaria świadczy również usługi w formie elektronicznej lub/i papierowej przesyłając wykonane zlecenie na wskazany przez klienta adres.
W celu uzyskania porady (pisma) proszę o wypełnienie formularz on-line:
Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Temat:
Opis stanu faktycznego:
Dołącz plik: