Kancelaria Adwokacka Joanny Surwiłło świadczy usługi prawne w formie:
- prowadzenia spraw przed sądami wszystkich instancji i przed wszystkimi organami administracji oraz sądami administracyjnymi
- sporządzania opinii prawnych w zakresie przedstawionego stanu faktycznego bądź na życzenie klienta dot. konkretnego zagadnienia
- sporządzania i opiniowania umów oraz ich zabezpieczania
- sporządzania pism procesowych i pozaprocesowych
- sporządzania wszelkiego typu wezwań
- pośredniczenia oraz prowadzenia negocjacji i mediacji - adwokat Joanna Surwiłło jest mediatorem wpisanym na Liste Stałych Mediatorów Sadowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz na listę mediatorów Centum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:
 
1. Prawa cywilnego, w szczególności:
- o zapłatę (roszczenia wynikające z umów, z bezpodstawnego wzbogacenia) i o inne świadczenia
- o ustalenie istnienia czy nieistnienia prawa, obowiązku
- o ukształtowanie stosunku prawnego (zmianę, rozwiązanie)
- wszelkiego typu odszkodowania, w tym: za szkody komunikacyjne (szkody na mieniu i na osobie), inne szkody majątkowe i niemajątkowe, błędy w sztuce lekarskiej, zakażenia szpitalne
- sporządzanie umów
- windykacja należności
 
2. Prawa rodzinnego, w szczególności:
- rozwód, w tym rozwód "z narcyzem"
- separacja
- alimenty
- ustalenie kontaktów z dzieckiem
- podział majątku wspólnego
- zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
- mediacje rodzinne

3. Prawa gospodarczego
:
- sporządzanie i opiniowanie umów
- zabezpieczanie interesów klienta jako strony umowy
- negocjacje
 

4. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
- umowy o pracę (zawieranie, wypowiadanie, dochodzenie istnienia stosunku pracy)
- dochodzenie roszczeń wynikających z prawa pracy, w tym wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 

5. Prawa administracyjnego:
- skargi do WSA i NSA
- opinie prawne
 

6. Prawa karnego i prawa karnego – skarbowego:
- postępowanie przygotowawcze i sądowe
- postępowanie przed finansowymi organami postępowania przygotowawczego i sądowe (DPO, nakazowe)
- przestępstwa gospodarcze, odpowiedzialność członków zarządu, cyberprzestępczość
 
 
 
Wynagrodzenie:
Wysokość wynagrodzenia i sposób jego zapłaty ustalane jest każdorazowo indywidualnie w każdej sprawie. Dostosowane jest ono do zakresu świadczonych usług, czasu przewidzianego na ich realizację oraz sytuacji klienta.
Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.